Høyesterett avviste anken i striden mellom Banken og Brekken: - Anken kom for sent

Høyesterett nektet å behandle anken fra Banken Pøbb & Spiseri AS i den omfattende konflikten mellom huseier og de tidligere driverne av utestedet i lokalene.