Gå til sidens hovedinnhold

Holder fast på at avkjørselen til Esso stenges

Artikkelen er over 3 år gammel

Statens vegvesen holder fast på at dagens adkomst på E10 til Esso, skal stenges.

Statens vegvesen viser til en tidligere avtale om infrastrukturen på Leknessletta, nå Lofoten handelspark, og holder fast på at dagens avkjørsel til Esso på E10, stenges når den nye rundkjøringen på E10 står ferdig.

Det går fram av en innsigelse fra vegvesenet, etter at Vestvågøy kommune i sin siste reguleringsplan for handelsparken, opprettholder denne avkjørselen.

Men avtalen fra 2014 er klar: I et meklingsresultat mellom Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Vestvågøy kommune i 2014, ble det godkjent bruk av adkomsten inntil ny rundkjøring på E10 er etablert. Etter etablering av rundkjøring forutsatte man at adkomsten skulle stenges.

- Vår vurdering er at planforslaget undergraver meklingsresultatet og forutsetningene for innvilgelse av fravikssøknaden. Vi mener avkjørselen er i strid både med konseptvalgutredningen, rammeplan for avkjørsler, og meklingsresultatet, skriver seksjonsleder Jan-Åge Karlsen i vegvesenet.

Innsigelsen trekkes dersom kommunen justerer planen til gjeldende avtale.

Lofotposten kom onsdag kveld i skade for å misforstå hvilken adkomst det dreide seg om, og skrev at adkomsten gjaldt den til Rema 1000 og Elkjøp. Vi beklager.

Meklingsresultatet

Følgende ble avtalt i 2014:

Rundkjøring fra E10 flyttes vest for «XL bygg» i retning Gravdal.

Partene ble enige om følgende forutsetninger for å gå inn på denne løsningen:

  1. Rekkefølgebestemmelser knyttet til rundkjøring i Idrettsgata/Fv815 faller bort
  2. Det gis bidrag fra Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen for å finansiere løsningen inkl. rundkjøring med inntil 15 millioner kroner, henholdsvis inntil 5 mill. fra vegvesen og inntil 10 mill. fra fylket.
  3. Eksisterende T-kryss på E10 åpnes for gjennomkjøring til Leknessletta, gjelder inntil ny rundkjøring på E10 er etablert
  4. Det gis midlertidig avkjørselstillatelse til etablering av KIWI inntil ny løsning er etablert
  5. Det stilles ikke krav om gang-og sykkelvei eller krav om sanering av avkjørsler langs Fv 815 (gjelder reguleringsplanen for videregående skole).

Kommentarer til denne saken