Dette var den fjerde i rekken av det som forhåpentligvis vil fortsette som et fast lysende innslag i høstmørket i årene som kommer.

Forberedelser og gjennomføring har involvert et stort antall av kommunens innbyggere. Foruten arrangementskomiteens fem medlemmer, har over tjue frivillig deltatt med å rigge og montere utstillinger. I tillegg kommer alle levende utøvere som formidlet sin kunst ved dans og fakkelmagi, heller glemmes ikke de som generøst lånte ut sine private rekvisitter.

Arrangementet er ikke ferdig før ryddejobben er gjort, også i dette arbeidet var de frivillige helt vesentlige bidragsytere.

Det har gjennom hele planleggingsperioden vært stor spenning knyttet til værforholdene og deltakelsen. Til tross for noe regn og vind ble det ifølge arrangørene registrert 368 lokale og tilreisende som gikk lysvandringen.

Årets deltakelse er noe mindre enn fjorårets, og tilskrives i hovedsak korona situasjonen.

Tiltak som skaper positivt engasjement hos innbyggerne er bidrag til nøkkelen for å oppnå suksess og gode sosiale levevilkår. Oppmuntrende selvsnakk gjør at frykt og frustrasjon mister fotfeste og forsvinner.

Som tidligere år, viser også årets store oppmøte, at kommunen har en enestående befolkning, som både ønsker, og viser vilje, til å støtte opp om tiltak som vil være samlende, skape positive opplevelser, og sosiale verdier for oss i Moskenes.

Vi ønsker med dette gjennom lokale medier å vise anerkjennelse og oppriktige takk til alle dere som med stort hjerte, og engasjement, ofret av deres fritid til oppmuntring og glede for oss innbyggerne.