Sammen for bedre helsetjenester!

På samarbeidsmøte: Bak fra venstre: Anne-Lise Husebø og Anita Ellingsen (Stoffskifteforeningen), Karla Juliussen (Mental Helse), Ing-Wenche Andreassen (MS-forbundet), Tove Lorentzen (Brystkreftforeningen), Stine Endresen (Diabetesforbundet). Foran fra venstre: May Jacobsen (Hørselshemmedes Landsforbund), Bodil Hansen (Brystkreftforeningen), Skjalvor Berg Larsen (Norges Parkinsonforbund), Karina Wiik (Diabetesforbundet), Randi Ingebrigtsen (Mental Helse og Stoffskifteforbundet), Elin Pladsen (LMS).

På samarbeidsmøte: Bak fra venstre: Anne-Lise Husebø og Anita Ellingsen (Stoffskifteforeningen), Karla Juliussen (Mental Helse), Ing-Wenche Andreassen (MS-forbundet), Tove Lorentzen (Brystkreftforeningen), Stine Endresen (Diabetesforbundet). Foran fra venstre: May Jacobsen (Hørselshemmedes Landsforbund), Bodil Hansen (Brystkreftforeningen), Skjalvor Berg Larsen (Norges Parkinsonforbund), Karina Wiik (Diabetesforbundet), Randi Ingebrigtsen (Mental Helse og Stoffskifteforbundet), Elin Pladsen (LMS). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Onsdag 7/11/18 møttes representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner i Lofoten for å diskutere muligheter for samarbeid med Lærings- og Mestringssenteret (LMS) i NLSH. Rådgiver ved LMS fra Lofoten, Elin Pladsen, og leder ved LMS i NLSH fra Bodø, Jorunn Brendeford, ledet møtet.Den vet best hvor skoen trykker..

Brukermedvirkning og verdsettelse av kronisk syke menneskers erfaringskompetanse er helt sentralt i vår arbeidsmetode ved LMS og et viktig premiss for god kvalitet på helsetjenestene vi leverer. Den vet best hvor skoen trykker som har den på. Evaluering av kursene våre, og ny forskning på effekt og nytteverdi av Lærings- og Mestringskurs viser at det å dele erfaringer med, og oppleve støtte fra andre i samme situasjon oppleves som noe av det viktigste med kursene våre. Dette i tillegg til å tilegne seg kunnskap fra ulike fagpersoner og å bli bevisstgjort sine ressurser, kan gjøre det enklere å mestre hverdagen og leve godt med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Strategisk utviklingsplan

Brukermedvirkning er trukket frem i NLSH strategiske utviklingsplan som helt nødvendig for at vi skal kunne utvikle pasientens helsetjeneste. Blant annet heter det at pasienter etter utredning og behandling skal ha fått informasjon om aktuelle brukerorganisasjoner, eventuelt tilbud om å møte en likeperson. Da sier det seg selv at vi må jobbe for et tettere samarbeid for pasientenes beste. Sammen blir vi både sterkere og bedre.

Samarbeid

Brukerorganisasjonene i Lofoten informerer om organisasjonen sin på Lærings- og Mestringskurs. Erfarne brukerrepresentanter forteller om sin erfaring med mestring av kronisk sykdom i kursene våre og er en del av arbeidsgruppen som planlegger, gjennomfører og evaluerer kursene. LMS og brukerorganisasjonene har sammen utviklet informasjonsmateriale til pasienter, og medlemmer fra organisasjonene skal i samarbeid med LMS undervise helsepersonell på sykehuset om brukermedvirkning. Organisasjonene tilbys å markere «helsedager» i sykehuset, og vi har halvårlige temakvelder og et årlig samarbeidsmøte.

Vi ved LMS er svært takknemlige for at disse flotte og rause menneskene deler av sin livserfaring med andre som trenger det. Det betyr mye for mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon.

Mer informasjon

Vil du på Lærings- og Mestringskurs? Les mer på hjemmesidene våre https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/pasient-og-parorendeopplering

Vil du vite mer om lokallag i brukerorganisasjoner der du bor eller kontakte en likeperson? Gå inn på den enkelte organisasjon, eks www.diabetes.no og se informasjon under fylkes- og lokallag og frivillige/likepersoner.

En samlet oversikt over brukerorganisasjoner i Norge finner du her: www.profesjon.no/brukerorganisasjoner

Vil du være brukerrepresentant, har du spørsmål om Lærings- og mestringskurs eller lokale brukerorganisasjoner, kontakt:

Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no, 75572151

Elin Pladsen

Rådgier ved Lærings- og Mestringssenteret, NLSH Lofoten

Send inn tekst og bilder «

Vi vil fortelle om smått og stort i Lofoten, men rekker ikke over alt. Har vi gått glipp av noe? (OBS: Send nyhetstips og bilder til red@lofotposten.no)

Artikkeltags