Under den tradisjonelle juleandakten hadde Diakoniutvalget i Moskenes lagt seg ekstra i selen med store kaker i tillegg til julekakene, for nå skulle det være fest!

Og folk stilte opp. Over 50 personer var til stede for å hygge seg sammen, og for å ta del i gleden over at nå var det mulig å høre godt hva som ble sagt.

For det har lenge vært et problem at det har vært vanskelige lydforhold for hørselshemma i Albertstua. Det har vært snakket om lenge, men det var først når Erna Johnsen, lederen av Reine og Omegn pensjonistforening kunne fortelle sokneprest Trond Gran at de hadde søkt og fått tilsagn om penger fra Lofotkraftfondet, at det tok av.
-Det var behov for bedre lyd der pensjonistforeningen har sine møter også, men man var enige om å prioritere Albertstua. Lederen på sykehjemmet, Anne Ernstsen, var veldig positiv til dette, men hverken hun eller Moskenes kommune hadde midler til dette i en presset økonomisk situasjon. Så etter å ha hentet inn et konkret tilbud fra Audiens, det firmaet som har levert lydanlegg til kirkene i Vest-Lofoten, var Pensjonistforeningen enige i at dette vil vi satse på, forteller Johnsen.

Pensjonistforeningen brukte sine kontakter, det ble sendt ut brev til lag og foreninger med bønn om midler innen 1. desember. Enkeltpersoner begynte også å sende inn penger til en egen konto for formålet.

Og penger kom inn. I tillegg til bidraget fra Lofotkraft, har det kommet gode bidrag fra Eldrerådet, Husflidslaget og Moskenes menighetsråd. Og da Håpet Helselag ved Johanna Grønbech kom på banen og sa at de ville dekke det som manglet etter at innsamlingen var avsluttet, ja da var det bare å bestille anlegget og få det montert.
Det viste seg å bli dyrere enn først beregnet, det måtte noe mer utstyr til enn først antatt, men det ordnet seg slik at nå er det montert og betalt!
Derfor var det ekstra hyggelig at mange av bidragsyterne kunne være til stede de det ble tatt i bruk.

Aksel Andersen har vært en ivrig pådriver for lydanlegget, og han kunne bekrefte at han kunne høre godt også med teleslynga via høreapparatet.

Moskenes kommune har en god tradisjon for å dele ut en julestjerne til de som bor på sykehjemmet. Det ble også gjort av Varaordfører Laila Jusnes Kristiansen, og så fikk også hun prøve anlegget.