Angående avlastningstilbud i kommunen

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jeg er blitt kjent med at avlastningstilbudet som har vært på Leknes Bo- og servicesenter siste halvår foreslås å flyttes tilbake til Vestvågøy sykehjem. Min mann har nettopp tatt i mot avlastningstilbud i kommunen. Han trenger ikke fast avlastning, men sporadisk ettersom jeg må ha litt fri innimellom, og noen ganger reiser bort.

DEL
Min mann Arne fikk hjerneslag i 1991. Han var da 43 år, ble hardt rammet, med venstresidig utfall. Han ble helt arbeidsufør etter slaget. Jeg er sykepleier, og har selv bistått med all hjelp og tilrettelegging i hverdagen. Vi har hatt god hjelp av familie og venner som har stilt opp når jeg har vært bortreist noen dager. Hjemmetjenesten har også vært til god hjelp.
Etter hvert var det bare å innse at avlastningstilbudet var løsningen.

I september 2018 var Arne på avlastning i to uker på Leknes Bo- og servicesenter. Tilbudet der var helt perfekt for ham. Hjemmetjenesten fra Leknes Øst (som han tilhører), bistår med morgenhjelp/dusj på bo- og servicesenteret. Medisinutdeling og matservering tar personalet på senteret seg av. Arne er veldig sosial, og trives godt med å ha mennesker rundt seg.
Våren 2016 var Arne innlagt på Vestvågøy sykehjem i tre uker, etter å ha pådratt seg brudd i ryggen. Der ble han plassert på korttidsavdelingen. Der var alle pasientgrupper sammen: korttidsrehabilitering, langtidspasienter, terminale og demente. Der var ingen pasienter han kunne kommunisere med, de var alle for syke, urolige eller demente.

Det var ingen god opplevelse når man er mentalt frisk, å bli plassert på en slik avdeling. Jeg tar dette med for å illustrere at sånn blir det hvis avlastningen flyttes til sykehjemmet.

Det er en menneskerett å få god helsehjelp. Det inneholder også at en skal trives, og ha det så bra som mulig ved et avlastningsopphold. Det er det Leknes Bo- og servicesenter som kan gi til mentalt friske mennesker.
Brukerne ved avlastning på sykehjemmet ble flyttet til bo- og servicesenteret fordi det skulle være økonomisk besparende. Etter få måneder foreslås det å flytte tilbake til sykehjemmet for å spare penger. Dette er vanskelig å forstå for oss vanlige folk.

Løsningen kan være en delt avlastning. Sykehjemmet kan ha avlastning for de sykeste. Brukerne som er mentalt friske, men som har et omsorgs/pleiebehov, kan få avlastning på Leknes Bo- og servicesenteret.
Vi som er berørt av denne saken vil ha det best mulig for våre nærmeste.
Artikkeltags