JA! til et offentlig finansiert felles skolemåltid i Vågans grunnskoler

Laura Johanne Olsen Vågan Rødt

Laura Johanne Olsen Vågan Rødt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Uttalelse fra Årsmøtet i Rødt Vågan:

DEL

Leserbrev Et offentlig finansiert felles skolemåltid for alle elevene i Våganskolene vil med stor sannsynlighet skape et bedre læremiljø, ha en positiv og langvarig effekt på folkehelsen, og bidra til økt trivsel blant elevene, lærerne og foreldrene i skolehverdagen.

Offentlig finansiert skolemat vil tydelig bidra til å sette Våganskolene i front som helsefremmende skoler. Et felles skolemåltid vil etter all erfaring bidra til å skape mer ro blant elevene på skolen. I tillegg til ro, er det mye viktig sosial læring i det å spise sammen. Lærere vil også få anledning til å bli kjent med elevene på nye måter. Derfor bør skolemåltidet serveres i et av skolens fellesareal som er stort nok til å minst romme halvparten av skolens elever med sitteplasser rundt større eller mindre bord.

Erfaringer fra kommuner med skolemat viser til sterk nedgang av ungdomsutfordringer, samtidig som det fortelles om at flere elever holder ut hele utdanningsforløpet. Et offentlig finansiert skolemåltid gir altså ungene våre en bærekraftig, helsefremmende, sosial og inkluderende arena for læring.

Rødt Vågan ønsker helst å tilby et varmt måltid i skolens matpause. Og enda bedre, ønsker vi å servere en godt planlagt og variert ukesmeny bestående av varm mat med grønnsaker og fisk. Det finnes flere alternative måter å tilby et skolemåltid på, men Rødt Vågan ønsker ikke nødvendigvis den aller enkleste varianten av skolemat, som jo er brødmat med sunn drikke.

Rødt Vågan mener det er avgjørende at skolemåltidet tilbys gratis og inkluderer alle elever likt på alle kommunens skoler for ikke å utelukke noen elever fra de positive effektene et skolemåltid vil ha på kommunens oppvoksende generasjoner. Et offentlig finansiert skolemåltid kan gjerne spille på lokale erfaringer ved Vågan Storkjøkken, Lofoten Folkehøgskole, NAV, lokale sjømatprodusenter, skolefaget Mat og helse, og evt. assistenter i skolen.

Et godt planlagt skolemåltid vil gi elevene et ernæringsmessig godt utgangspunkt for faglig mestring. Skolemåltidet kan gi unik innsikt i lokal matkultur og vil uansett være en inkluderende arena for sosial læring på tvers av skoletrinn.

Har vi råd til å la vær?

Artikkeltags