Rutinene for besøk blir dermed felles for alle sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

- Vi har strenge smitteverntiltak som gjør det trygt å komme til sykehusene våre, melder helseforetaket.

De som har oppsatt time ved sykehusene, skal møte dersom man er frisk og uten symptomer. Har man vært i nærkontakt med smittet person, må man ta kontakt per telefon for å få ny time.

Dersom man skal legges inn på sykehuset, skal det kun tas med helt nødvendige personlige eiendeler, slik som briller, høreapparat, telefon og toalettartikler. Sykehuset har klær til bruk under oppholdet.

Det er ikke en generell anbefaling om bruk av munnbind for pasienter og besøkende.

Følgende grupper av pasienter kan ha med seg ledsager til sin konsultasjon:

 • Barn 0-18 år.
 • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap.
 • Fødepasienter. Fødende kan ha partner sammen med seg ved ultralyd, under fødsel og under barseloppholdet etter fødsel, men partner skal da ikke forlate avdelingen før avreise.
 • Alvorlig syke pasienter.
 • Pårørende til kritisk syke kan komme til sykehuset etter avtale med avdelingen der pasienten ligger.
 • Barn kan alltid ha med 1 foresatt. I noen tilfeller ønsker vi at begge foresatte skal være med. Dette vil da bli informert om i innkallingsbrevet.

Regler for besøkende:

 • Pasienter kan motta besøk, men av hensyn til pasienten skal besøk være av begrenset varighet og tilpasset pasientens forutsetninger og behov.
 • Alle besøk skal avtales på forhånd med pasienten og enheten der pasienten ligger.
 • Besøk kan mottas mandag til fredag kl. 12.00-20.00 og lørdag/søndag kl. 12.00-18.00. For besøk til kritisk syke og terminale pasienter, kan avdelingen gi unntak fra disse besøkstidene. Dette må avklares med avdelingen der pasienten ligger. Far/medmor på barsel er unntatt disse besøkstidene.
 • Som hovedregel kan pasienten kun motta inntil 2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen.
 • Pasienter som ligger på 2-sengs rom kan dessverre ikke motta besøk på rommet når begge pasienter oppholder seg i rommet samtidig. Dersom en av pasientene likevel ønsker å motta besøk, kan besøket gjennomføres i annet tilrettelagt område.
 • Som hovedregel tillates ikke besøk av personer i karantene, isolasjon eller av personer som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser, i kantinen eller i etablerte ventearealer. Besøkende skal straks forlate sykehuset etter besøket.