– Vi er en bank som har kundene både som eiere og brukere, og det overskuddet vi skaper i løpet av året, pløyer vi derfor tilbake i samfunnet. Ordningen kaller vi «Samfunnsløftet», og den ordningen nyter LIAF i år godt av, sier banksjef Geir Bringsli til Lofotposten.

Torsdag kunne han levere en pengesekk med hele 800.000 kroner til LIAF i lokalene til Nordnorsk Kunstnersentrum (NNKS) i Svolvær.

Daglig leder Svein Pedersen i LIAF og NNKS, infoansvarlig Kari Finstad, kunstnerisk leder Karolin Tampere og produksjonsleder Berte Ynnesdal i LIAF kunne motta pengene av banksjef Geir Bringsli i Sparebanken torsdag.

Glede

– Dette et betydelig beløp, og likt det beløpet vi søkte «Samfunnsløftet» om, så vi er ydmyke og glade for tilskuddet fra Sparebanken Nord-Norge ble så betydelig. Ikke ofte opplever man å få fullt ut det man ber om.

– Vi er ekstra glade for dette bidraget, da det er lite midler ellers å få til kultur fra den private sektoren i landsdelen, sier daglig leder Svein Pedersen i LIAF og NNKS til Lofotposten.

Desentralisert

Pedersen sier videre at man i år skal ha en desentralisert aktivitet i Lofoten, med opplegg både i Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

– Alt vil dermed ikke foregår i Svolvær eller Henningsvær. Nå skal man ha aktiviteter i tillegg både på Ramberg, Leknes, i Stamsund, Valberg, Digermulen og Skrova.

September

– Hele september måned kommer vi til å ha et tett program både med konferanser, utstillinger, musikalske innslag og opplegg for skoleklasser fra alle skoler som ønsker å ta del i deler eller hele LIAF sitt tilbud anno 2019, sier Pedersen.

LIAF viktig

Banksjef Geir Bringsli sier at det er viktig å støtte et slikt internasjonalt kulturprosjekt som LIAF. Dette er en viktig møteplass, ikke minst for elevene fra skolene i hele Lofoten. At banken derfor bidrar så vidt mye som man nå gjør i 2019, er et tegn på betydningen banken legger i dette lokale kulturtilbudet som LIAF står for.

Bringsli sier videre at banken er eid av samfunnet rundt seg med 54 prosent, og da pløyer man tilbake en forholdsmessig utbytteandel av overskuddet til samfunnet gjennom «Samfunnsløftet».

Må søke

– Også andre søkere kan gå inn på bankens nettsted og søke midler fra «Samfunnsløftet», og innen maksimum tre måneder vil man ha fått positivt eller negativt svar. Men for å få noe må man søke.

– Vi har rundt 100 millioner kroner til rådighet i 2019, og det er bare å søke fortløpende og begrunnet slik LIAF gjorde, sier banksjef Geir Bringsli til Lofotposten.