LIAS vil opprette datterselskaper

Arbeids- og inkluderingsbedriften LIAS vil gjøre endringer i organiseringen for å oppfylle kravene fra NAV om hvordan bedriften skal være rigget.