4 av 30 søkere aktuelle for direktørjobben

LIAS, tidligere Lofoten Industri, skal få ny direktør. Interessen rundt den ledige stillinga har vært stor.