Linjen ble foreslått nedlagt - nå settes det opp en ekstra klasse som følge av mange søkere

Vest-Lofoten videregående skole er en av få skoler i Nordland med økning i søkertallet. Det gir seg utslag i flere ekstra klasser ved tre av studielinjene.