380 tonn er også vekta av alle fiskeriredskapene som det anslås at går tapt hvert år fra den norske fiskeflåten. Tross målrettet innsats for å finne igjen og hente opp tapt redskap, blir det hvert år liggende igjen rundt 300 tonn. Dette bidrar til at plastmengden i havet bare øker. Forskere anslår faktisk at den norske fiskeflåten alene har bidratt med svimlende 4 000 tonn plast i form av tapt redskap siden 2007.

På norske strender kan vi se det med egne øyne.Tauverk, trål, not og snurrevad. Bøyer, plastkanner og rester av fiskekasser. Dette er gjenstandene som dominerer statistikken over marint plastavfall. Mye fiskerirelatert plast går tapt i havet på grunn av uhell. Garn setter seg fast, og merkebøyer kuttes av propeller eller blir revet av i hardt vær. I noen tilfeller mangler fiskebåten rutiner for å hindre at plast kommer på avveie. Noen ganger oppfattes kanskje ikke den ene lille taustumpen som et problem.

Med det er den dessverre, for plasten forsvinner ikke. Den bygges inn i fuglereir og legger seg i jordsmonnet, den ligger på havets bunn eller skylles inn på strendene våre, og hele tiden brytes noe ned til mikroplast. Mikroplast finner vi også stadig flere steder, blant annet i børstemarken, en favoritt på fiskens matfat. Slik begynner plasten i havet å true matforsyningen vår - og fiskernes livsgrunnlag.

Av alle gjenstander som blir funnet på strandrydding er avkapp under 50 cm fra fiskeri- og sjømatnæringen er det vi finner oftest. I Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling trekkes derfor holdningsskapende arbeid frem som et viktig tiltak for å skape bevissthet om de negative konsekvensene taustumpene kan ha.

Derfor har Handelens Miljøfond gått sammen med Fiskarlaget om å lage en kampanje for å redusere mengden plast fra fiskeri som havner i havet. Målet er at en næring som lenge har vært en del av problemet, skal bli bli en del av løsninga og ta bedre vare på plasten. Fiskerinæringen bidrar hvert år med stor verdiskaping, og mange arbeidsplasser. Nå håper vi fiskere i Lofoten vil bli med å bidra til å løse en av vår tids største problemer.

Hver lille stump som blir kastet på forsvarlig vis vil utgjøre en stor forskjell - for havet og for oss mennesker.