Lofot-kommunen bruker mest i landet på innleie av vikarer

Moskenes kommune har de desidert høyeste utgiftene, målt per innbygger, blant landets kommuner til innleie av vikarer, hovedsakelig leger og sykepleiere.