Som følge av at nyhetsredaktør Rune Andreassen slutter i Lofotposten og Lofot-Tidende, er Karin Pettersson Skarby konstituert som nyhetsredaktør i Lofot-Tidende.

 
– Det vil komme en avklaring rundt veien videre for Lofot-Tidende i løpet av høsten, og frem til dette vil Skarby ha ansvaret for avisa, sier administrerende direktør og ansvarlig redaktør Marianne Steffensen Kielland.
 

Slik Kielland ser det, vil dette bidra til god kontinuitet, og at leserne får en Lofot-Tidende slik de kjenner den.
 

Skarby har vært journalist i Lofot-Tidende siden 2012, og på forsommeren var det mange som møtte henne da hun syklet seg gjennom hele Lofoten. Nå er hun klar for nye utfordringer.

- Det kom brått på. Jeg skal i første omgang få en oversikt over hvilke oppgaver jeg skal ha, og sette meg inn i disse. Siden skal jeg gjøre mitt aller beste for å pleie og videreutvikle merkevaren Lofot-Tidende i Vest-Lofoten. Det blir utrolig spennende, sier Skarby.