Clean up Lofoten er et regionalt miljøprosjekt der hensikten er å få slutt på forsøpling, samt øke bevisstheten rundt problemet med herreløst avfall.

– Visjonen vår er i hovedsak å jobbe for et rent Lofoten, sier Monica Kleffelgård Hartviksen, informasjons- og kvalitetsleder i Lofoten avfallsselskap.

Dumping av avfall

Før avfallsselskapene kom var det vanlig at avfall ble lagt i fjæra til floa tok det. Dette fungerte greit så lenge avfallet var biologisk nedbrytbart, og man hadde mindre avfall.

– I tillegg til dumping har vi fokus på marint avfall, diffus forsøpling og søppelbål.

Marint avfall

Lofoten ligger slik at øyene fanger opp avfall som både kommer nordover langs norskekysten, og mer langveis fra.

– Vi kommer over 23 tonn med marint avfall i året, og i all hovedsak er dette plast. Plast er ikke nedbrytbart og råtner derfor ikke. Det vil få store konsekvenser at vi ikke har rene hav, blant annet for dyrelivet. Vi får ikke et godt kosthold av å spise plast vi heller, sier Hartviksen.

 

Avfall har endret seg i både mengde og innhold i senere tid, men praksisen med å kaste avfall på denne måten har ikke endret seg like fort.

– Vi vil gjøre tiltak for å bevisstgjøre holdningen slik at folk kan levere avfallet til en avfallsdunk.

Søppel i grøfta og langs veiene er heller ikke et sjeldent syn. Clean up Lofoten vil også bevisstgjøre sjåfører og gående om at avfallet må bringes til nærmeste avfallsdunk.

Samarbeid og midler

 

Prosjektet er et samarbeid mellom Lofoten Avfallsselskap og Promo Norge, og med Lofotrådet som samarbeidspartner. I tillegg er  Destinasjon Lofoten, LofotenMat, Norsk Landbruksrådgivning avd. Lofoten, Råfisklaget, Fiskarlaget og alle miljøavdelingene/teknisk etat i eierkommunene til LAS samarebidspartnere.

I år fikk prosjektet 400.000 kroner fra miljødirektoratet og 1.050.000 kroner fra fylkesmannen.

Sistnevnte skal i all hovedsak gå til en kampanje med fokus på rydding og henting av jernskrot. Kampanjen er i samarbeid med miljøansvarlige i kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.

 

Midlene fra miljødirektoratet skal blant annet gå til kystkartlegging for å finne ut hvor det er avfall, og til å gjennomføre rydding av marint avfall fra utilgjengelige steder som krever båt eller RIB.

Målsetting

 

Målsettingen for prosjektet er fem år. Clean up Lofoten skriver på sine nettsider at de tror arbeidet med å få slutt på lokal, kortreist forsøpling har kommet langt i løpet av denne perioden. I tillegg håper de at samfunnet har fått bedre holdninger og kunnskap som bidrar til å ta vare på naturen rundt oss. Avfall som kommer langveis fra ønsker de å få bedre oversikt over.

– Vi vil ha et rent og fint Lofoten uten forsøpling, avslutter Hartviksen.