Mange steder i Lofoten har ulike lag og foreninger lagt til rette for at folk kan bruke naturen. Dette ved å kloppe stier, bygge gapahuker, skilte eller ryddig av stier.

Mangel på utstyr

Peter Andresen i Lofoten Friluftsråd var selv med på en dugnad der en sti ble kloppet. Da oppdaget han noe som er en utfordring for mange.

– Når du skal jobbe med klopping, stirydding, bygging av gapahuk eller skilting så trenges det godt utstyr. Under dugnaden oppdaget jeg at dette var et problem. Batteriene gikk tomme, eller utstyret var for lite. Jeg tenkte da at friluftsrådet kanskje kunne kjøpe inn utstyr for så å låne det ut, forteller Andresen.

Klart til utlån

Han sendte flere søknader om støtte til å kjøpe inn verktøyet.

– Vi fikk 100.000 fra Nordenfjeldske og 35.000 fra Sparebank1-fondet. Dermed kunne prosjektet realiseres, sier Andersen som nå har fått utstyret levert, og det er klart til utlån.

– Verktøyslageret begynner å komme på plass. Vi har blant annet skrumaskiner, spett, stolpehammer, borhammer, krattrydder og motorsag. Vi har også verneutstyr, og tilhenger. De som ønsker det, kan låne verktøy ved kontoret vårt i Storeidøya på Leknes eller på BUA i Kabelvåg som vi har et samarbeid med, sier Peter.

– Hvem kan låne verktøy og utstyr?

– Alle som har et behov for å låne utstyret. Det kan være grendelag, idrettslag, foreninger eller privatpersoner som går sammen om en dugnad.

– Er det noe krav til hvor stort prosjektet må være?

– Nei. Alle tiltak er like velkomne. Hos oss får du låne utstyr om du skal rydde noen hundre meter med sti, eller kloppe flere kilometer. Alt utstyret leies ut gratis, sier Andresen som håper å utstyret blir brukt.

– Med dette tilbudet håper vi at det blir lettere å få til en dugnad når folk ikke lengre trenger å tenke på om de har rett, eller nok utstyr, mener Peter Andresen i Lofoten friluftsråd.