Lofoten har gode videregående-tall: - Vi har ventelister i portalen VIGO, pluss at vi har lokale ventelister

Mens tallet på videregående-elever er synkende i Nordland fylke, er tallene for elever økende her i Lofoten.