Ved midnatt lørdag går meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO,YS og NHO ut.

Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april, viser LO til.

-Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

Disse bedriftene i Lofoten tas ut i streik:

  • Boreal buss avdeling Lofoten på Leknes.
  • Boreal buss avdeling Vesterålen på Sortland.
  • Torghatten Nord AS - MF Tysfjord på fergesambandet Melbu - Fiskebøl. LO opplyser at det er sambandet som er omfattet av konflikten.
  • Torghatten Nord AS - Bogenes - Lødingen B-rute.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjøret forhandles det i hovedsak kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjør hvor man forhandler om både lønn og om regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.