– Jeg begynte i februar og trives godt. Det er et godt arbeidsmiljø, sier Jens Klevstad.
Han er den nyeste i staben i banken som i 2014 gjorde et av sine beste år.
– Vi har et veldig godt resultat, det er nok det beste i historien til banken tallmessig, sier banksjef Werner Martinsen.
Han presiserer at en viktig årsak til det er et aksjesalg med en nettogevinst på to millioner.
Likevel: Banken viser til et driftsresultat på 16.6 millioner mot 11.9 året før. Etter skatt er overskuddet på 12.5 millioner for 2014. Forvaltningskapitalen til banken økte med fem prosent i 2014 til 863 millioner. Man styrket også egenkapitalen i året som gikk. Totalen er man dermed svært godt fornøyde med.
– Det er viktig at vi tåler en støyt, sier Martinsen.

Bidrar til samfunnet

Banken opplevde både økt innskudd og økt utlån i fjor. Martinsen mener det viser at man er attraktive, blant annet fordi man er nær kundene selv om også det er i endring.
– Det er ikke den tilstrømmingen av folk som må inn i banken. De ordner ting på nett. Men vi ser også at unge som skal etablere seg søker råd og dåd hos oss i forbindelse med sin første bolig, sier banksjefen.
Banken har også gjennom gavefondet og sponsing støttet ulike prosjekter i Lofoten med totalt 1.2 millioner i fjor.
– Det er helt på sin plass at vi pløyer noe tilbake til samfunnet, sier Martinsen og nevner skiløyper og kunstgressbanene i Vest-Lofoten som eksempler
Av overskuddet i år settes det av 800.000 til gavefondet neste år. I tillegg bidrar man med en betydelig sum i skatt fra både selskapet og de ansatte.
– Vi bidrar til storsamfunnet med 4.2 millioner i skatt, gaver og sponsing til 1.2 millioner. Så er det også skatt fra de ansatte på rundt to millioner, oppsummerer banksjef Werner Martinsen 2014.

Etablerer filial på Leknes

Lofoten Sparebank eier 65 % av Storgata 9 AS som har satt opp den nye bygården midt i Leknes sentrum.
Her skal også banken etablere seg etter sommerferien.
– Vi skal etablere en filial og rådgivningskontor der, sier Werner Martinsen.
Banken skal fortsatt ha hovedkontor i Borge som i dag.
– Dette er også kundestyrt, sier banksjefen som også er klar på at man må være der folk er.
Med kontor på Leknes vil man trolig også øke antall ansatte.

– Ikke sykefravær

I 2014 økte man staben med en nyansatt og hadde ved årsskiftet ni ansatte. Det er ni ansatte sjefen selv setter stor pris på.
– Jeg er imponert over at vi i Lofoten sparebank ikke hadde sykefravær. Det vitner om pliktoppfyllende ansatte som står på, sier han.
Næringslivet lokalt er også viktige kunder for banken. Spesielt er jordbruk og fiskeriene viktige og noe man følger nøye.
– Vi har en fordeling på 70 prosent privat og 30 prosent næringsliv, sier han og mener et generelt utviklingstrekk i det siste er et litt mer avventende næringsliv. Arbeidsledigheten opptar også banksjefen.
– Det er viktig at folk har en jobb og at vi klarer å opprettholde den lave arbeidsledigheten, sier Martinsen og legger til at han også er betenkt over ungdomsledigheten i gruppen 18 til 25 år.