Det er styrene i de to kundeeide bankene som har besluttet å innlede samtaler med sikte på en mulig fusjon.

«Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet samt ytterligere styrke bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn» heter det i meldingen om at samtalene er i gang.

– Vi ønsker å se om fusjon er en farbar vei for å styrke bankene. Bankene vil oppleve en stadig mer krevende framtid. Da er det viktig å ruste seg for å henge med, sier banksjef i Lofoten Sparebank, Werner Martinsen.

– Vil låne mer

Han viser til økt aktivitet i nordfylket, og dermed behov i markedet for økt lånefinansiering. Bankene utlån begrenses av egenkapitalen, som i Lofoten Sparebank er på 1,5 milliarder kroner. En eventuell fusjon med Harstad Sparebank vil gi de to en samlet forretningskapital på i overkant av seks milliarder kroner.

– Vi opererer i et marked med stor næringsaktivitet. Vi har fiskeri, og de senere årene har reiselivet vokst kraftig. Dermed øker finansieringsbehovet. Det merker vi, sier Martinsen.

Han understreker at samtalene er i innledningsfasen, og at mange spørsmål gjenstår. Et premiss er imidlertid på plass; ingen av de 33 årsverkene i de to bankene skal røres. Ifølge Martinsen er målet at generalforsamlingen i de to bankene skal avklare fusjon eller ikke i 2018.

Vil Lofoten Sparebank ved en eventuell fusjon ha samme aktivitet i Vestvågøy?

– Målet er å opprettholde det lokale eierskapet, og drive som i dag. Vi skal fortsatt ha det lokale særpreget, og være en Lofot-bank.

– Må tørre

Hva tenker du som banksjef om fusjon?

– Jeg tenker at vi ikke skal være redd for å prøve noe nytt dersom det styrker bankdriften vår i Lofoten. Vi vil møte en mer krevende framtid. Sentraliseringskreftene i samfunnet er massive og sterkt økende. Stadig flere lokale bedrifter kjøpes opp og beslutningsmakt flyttes ut av regionen. Vi mener det er viktig at sterke aktører i Hålogalands-regionen i større grad enn tidligere samhandler for å opprettholde lokal og regional styring og beslutningsmyndighet. Det ligger til grunn for samtalene, sier Martinsen.

Han trekker også fram it-løsninger for bankene som en stadig større utfordring for mindre banker.

– Med en fusjon kan vi samarbeide om felles løsninger, sier Martinsen og legger til at en eventuell fusjon skal godkjennes av myndighetene.