Jeg er ikke yrkesfisker. Knapt nok hobbyfisker. Men jeg er likevel litt interessert i fiskeri og båter og er derfor ofte nede i havna på Ballstad og ser meg rundt.

Der ser jeg til min, og jeg antar til andres forundring at større fiskebåter (over 15 m) på hekken eller på bakparten har påmalt Svolvær etter båtnavnet. Dette til tross for at båtene beviselig hører hjemme i Vestvågøy, Flakstad eller Moskenes. Båter som tilhører Værøy eller Røst har påmalt Bodø .Vi som bor langs kysten vet jo at det er registreringsmerket foran på skroget som forteller hvilket fylke og hvilken kommune båten høer til i, mens Svolvær og Bodø bare er steder hvor registreringskontoret i ligger.. Turister og andre tilreisende som ikke kjenner merkesystemet for fiskefartøy og som ser et stedsnavn etter båtnavnet vil nok tro at det er der båten hører hjemme. Uten å komme inn på diskusjonen om hav- og kvotefordeling mellom disse båtene og den øvrige fiskeflåten, kommer man ikke bort fra at store fine fiskefartøy er et viktig blikkfang som i fiskerisammenheng er med å sette hjemstedsnavnet på kartet. Kanskje mange etter sitt Lofotbesøk sitter igjen med inntrykk av at det bare er i Svolvær det fins fiskere med dyktighet, pågangsmot og kapital som skal til for å skaffe seg slike båter. Et feilaktig inntrykk som over tid kan bringes videre til andre. I verste fall, og i ytterste konsekvens til politikere og byråkrater som er med å bestemme fordeling av midler til f. eks. havneutbedring..

Ordningen med registrering skriver seg opprinnelig fra først på 1900-tallet da det ble bestemt at fiskebåter skulle merkes og registreres. Man hadde behov for et sted hvor det fantes en øvrighet som kunne ta seg av dette. I Svolvær fantes et tollkontor som ble valgt

til denne jobben. Det fins omkring 60 slike registreringskontorer rundt om i landet. I dag er det i vårt område sjøfartsdirektoratets kontor i Svolvær som i vårt område har hand om dette.
Men det er bare et kontor, og ikke ei hjemmehavn for større fiskefartøy fra størstedelen av resten av Lofoten som mange så feilaktig kan komme til å tro.
Det burde være i de berørte kommunenes interesse og få retta opp denne åpenbare feilinformasjonen og bidra til de får sin rettmessige plass på ”fiskeribetydningsskalaen.” Det blir sikkert ikke enkelt. Det har visstnok vært prøvd av andre kommuner uten hell. Så her må alle berørte kommuner stå sammen.
Nevnte kontor må gjerne ligge i Svolvær. Med dagens datasystemer og kommunikasjonsmuligheter skulle det ikke være problemer med å administrere saker for nevnte fiskefartøyer selv om de er merket med korrekt hjemmehavnsnavn eller hjemmehavnkommune.