- Forskjellsbehandling og ugyldige vedtak

Av

Prosessfullmektig Øyvind Kraft anførte i sitt innledningsforedrag at Fylkesmannen har gjort tre vedtak i saken om kaiskuret i Kabelvåg, som saksøker hevder er ugyldig.