Anker ikke frikjennelse for mishandling av baby

Artikkelen er over 2 år gammel

Riksadvokaten har konkludert

DEL

I januar ble en mor og stefar frikjent fra tiltale om å ha mishandlet en baby. Barnet var påført 17 beinbrudd. 

Ifølge NRK Nordland opplyser statsadvokat Erik Thronæs at saken ikke blir anket av Riksadvokaten.

Lofoten tingrett utelukket at skadene kunne skyldes sykdom, eller at utenforstående hadde hatt tilgang til å utføre skadene som ifølge Nordlandssykehuset var forenlig med barnemishandling. Det ble også sett bort fra at babyen kunne ha påført seg skadene selv. 

Aktor la ned påstand om fengsel, og mente at dersom retten ikke kan finne beviser for at en eller begge de to tiltalte kunne dømmes for fysisk å ha utøvd volden, så måtte de dømmes ut fra bestemmelsen og rettspraksisen om å ha utvist passiv medvirkning ved ikke å ha beskyttet barnet sitt mot en slik alvorlig mishandling, som ifølge aktor åpenbart har skjedd. 

"Det foreligger etter rettens vurdering berettiget tvil om hvem som har påført babyen skadene, den ene eller den andre eller begge, og hva den andre hadde mistanke eller kunnskap om som skulle tilsi en handlingsplikt for å forhindre en straffbar handling ovenfor barnet. De tiltalte blir derfor frifunnet", står det å lese i dommen som nå blir stående. 


Artikkeltags