Flertallet får ikke erstatning etter bygging av ny kraftlinje

Artikkelen er over 2 år gammel

Lofoten tingrett har behandlet en skjønnsbegjæring for den nye kraftlinja mellom Kleppstad og Fygle

DEL

Den nye høyspentlinja mellom Kleppstad og Fygle ble koblet på og tatt i bruk denne fredagen, nylig avsa også Lofoten tingrett skjønn for fastsettelse av erstatning til berørte eiendommer langs traseen i saken mellom Lofotkraft og 79 parter.

Les også: Ny høyspentlinje i Lofoten tatt i bruk: - Nytt strømnett med mer kapasitet som tåler mer ekstremvær

NVE ga i 2015 Lofotkraft konsesjon og tillatelse til ekspropriasjon for ny kraftlinje mellom Kvitfossen og Solbjørn. Kleppstad–Fygle er første byggetrinn og spørsmålet om erstatning for de øvrige strekningene behandles i retten senere.

I skjønnet som ble avsagt 27. november er rundt 200 områder vurdert og i flertallet av sakene konkluderer retten med at det ikke er grunnlag for erstatning. Blant annet har flere fått avslag på erstatning for anleggsvei og på påstand om at master eller tiltak forringer eiendommens verdi, men det er også i flere saker gitt erstatning for skog der beløpene varierer fra 55 kroner til 22.000.

Det framkommer også at flere har inngått minnelige løsninger mellom grunneier og Lofotkraft.

Her kan du lese hele skjønnsbegjæringa

Skjoennsbegjaering_del_1.pdf

Skjoennsbegjaering_del_2.pdf

Artikkeltags