Ruskjørte på Halloween: "Skjerpende omstendighet", sier tingretten

En mann er dømt for flere tilfeller av ruskjøring. At ett av tilfellene skjedde på Halloween-kvelden i tettbygd strøk, ser tingretten ekstra alvorlig på.