Banken Pøbb & Spiseri anker dommen i tingretten: - Striden med Brekken er ikke avgjort!

Advokat Marte Hatling slår fast at utestedet vil anke dommen i tingretten som gir Brekken Eiendom AS medhold i utkastelse av leietakeren.