Ulike oppfatninger om når skuddene falt

Av

Alle vitnene til skuddepisoden har nå forklart seg om hendelsen og rettssaken nærmer seg slutten. Spørsmålet om når skuddene falt, er blitt sentralt.