Lofoten Turlag får Miljøprisen for 2018 i Vestvågøy kommune.

I begrunnelsen heter det "Lofoten Turlag har over mange år vært en sterk pådriver for bevaring av verdifull natur i form av fysiske tilretteleggingstiltak og de legger ned et ikke ubetydelig antall dugnadstimer, som kommer allmennheten til gode gjennom tilrettelagte turløyper. I tillegg organiserer de turer for alle aldersgrupper fra de minste til seniorer og bidrar til at alle tar naturen I bruk.

Lofoten Turlag engasjerer seg for bevaring og vern av natur gjennom å være en aktiv høringsinstans i saker som gjelder natur og friluftsliv i regionen.

Lofoten Turlag bidrar også aktivt under Ruskenaksjonene".

Tildelingen er gjort i formannskapet.

Næringspris til surfeparadis

Næringsprisen for 2018 år går til Unstad Arctic Surf som drives av Marion Franzen og Tommy Olsen.

Kommunen skriver:

"Unstad Arctic Surf AS har siden de overtok bedriften i 2003 gjort en formidabel innsats for å vekke interessen for surfing lokalt, og å tiltrekke seg besøkende fra hele verden til Unstad.
Bedriften legger stor vekt på å levere tjenester med høy kvalitet, samt yte god service til alle besøkende. Bedriftsfilosofien er:
We believe in quality and our goal is to make sure that our visitors get the best possible experience.
Enjoy the warm, friendly atmosphere of the surf culture in our beautiful arctic environment.
Denne innstillingen resulterte i at Unstad Arctic Surf i 2016 ble kåret til sommerens servicehelt i Lofoten, av organisasjonen HSMAI – Hospitality Sales and Marketing Association International.

I dag har Unstad Arctic Surf besøkende fra hele verden, stort sett gjennom hele året.

Vestvågøy kommune har også fått økt tilflytting som følge av virksomheten til Unstad Arctic Surf AS. Stadig flere opplyser at de har valgt å flytte til Lofoten og Vestvågøy for å kunne drive med surfing. Kommunen merker også økt tilgang på antall søkere til ledige stillinger I kommunen, nettopp fordi de ønsker å jobbe I en kommune hvor de kan dyrke sine interesser på fritiden."