The Arctic Triple: - Godt fornøyd med gjennomføringa

Dårlig vær førte til at arrangøren av Lofoten Ultratrail måtte legge om traseene på de ulike distansene.