Vil forske på airbnb i Lofoten

Lofoten bør bli pilot for forskning på hvordan Airbnb påvirker utviklingen i lokalsamfunn og boligmarked.