Åtte av ti Lofot-kvinner jobber i kommune, stat eller fylke

Moskenes har færrest menn og flest kvinner som er sysselsatt i offentlig sektor blant Lofot-kommunene.