Arbeidstilsynet etter kontroll: – Underbetaler arbeidstakere

Flere Lofot-bedrifter er blant fiskebedriftene som Arbeidstilsynet mener har brukt underbetalte innleide arbeidstakere, og brutt Arbeidsmiljøloven.