1. September trådte den nye «Forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer» i kraft. Den nye forskriften lar Nasjonal Sikkhetsmyndighet (NSM) offentliggjøre hvor det er forbudt å fotografere, filme og bruke andre sensorer fra luften. Regelverket skal beskytte mot innsamling av informasjon fra luften, med hensyn til rikets sikkerhet.

Kartet kan du se her.

I Lofoten er det tre røde prikker på kartet til NSM. På Værøy er det i et område forbud mot alle sensorer. På Vestvågøy stasjon på Himmeltindan og ved Mørkdalsvatnet er det også forbud mot alle sensorer.

NSM bruker begrepet luftbårent sensorsystem, med det mener de alle sensorer som er hevet opp over bakken regnes som luftbårne sensorsystemer. Det omfatter også overføring av informasjon ned til bakken, og verktøy for lagring og bearbeidelse i etterkant.

På sine nettsider skriver NSM:

«Nei, det er ikke lenger nødvendig å ha sikkerhetsklarering for å benytte sensorer fra droner eller bemannede luftfartøyer. Tidligere var dette en nødvendig sikkerhetskontroll fordi det ikke var offentliggjort hvor forbudsområdene var lokalisert. I dag er disse publisert. Dette medfører et tydeligere straffeansvar dersom man forbryter seg mot forbudet.»