Ofte kan det være vanskelig å se forskjell på en voksen trollkrabbe og en ung kongekrabbe.

Lofotposten har sendt nærbiler av krabben på e-post til forsker Jan H. Sundet ved Fiskeriforskning i Tromsø, og han er ikke i tvil, dette er ekte vare.

– Ja – dette ser definitivt ut til å være en hunn-kongekrabbe.

– Interessant at den er funnet i Lofoten, for det er snart 15 år siden vi sist fikk rapporter om funn fra dette området, den gang noe lenger ut i Vestfjorden, nemlig ved Ballstad, sier forsker Jan H. Sundet.

Sundet har tidligere sagt til media at han mener kongekrabben har fått et ufortjent dårlig rykte i media, fordi den egentlig ser ut til å foretrekke små muslinger og børstemark som næring, og bunndyr.

– Men det er ikke sånn at kongekrabben etterlater seg en død ørken på havbunnen der den marsjerer av gårde.

– Men at den er en generalist og en opportunist som kan spise det som er tilgjengelig, viser analyser gjort på mageinnhold, sier Sundet.

Lofotpostens lesere har på vår nettside etter at Lofotposten omtalte saken tirsdag, bekreftet et tidligere fangsttilfelle av ekte kongekrabbe i Lofoten.

Fisker Oddvar Alfheim forteller at han fikk en slik krabbe i garnene da han fisket etter breiflabb utenfor Ballstad for mange år siden.

Også Bjørnar Fredriksen har kommentert tilfellet fra 2003, og da var det mistanke om at eksemplaret var utsatt i Vestfjorden av noen ukjente, trolig dumpet av fiskere, og saken ble sågar politianmeldt. Så har det vært stille, eller det har vist seg at det ikke var ekte kongekrabbe, men trollkrabbe man fikk.

Men eksemplaret tatt mandag er ekte vare.

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) er også kjent under navnet Kamtsjatka-krabbe, eller russekrabbe.

Krabben kommer opprinnelig fra nordlige deler av Stillehavet, og ble introdusert til Barentshavet gjennom en rekke utsettinger av russiske forskere på 1960-tallet.

I dag har kongekrabben en utbredelse fra Kapp Kanin i øst til Sørøya i vest, der hovedutbredelsen er Varangerfjorden og østover på russisk side.

Men så langt sør som Tromsø er det nå en bestand, etter at det har vært en vandring vestover inn i Troms fra Finnmark de siste årene.

Kongekrabben foretrekker vanntemperaturer på under 4° celsius. Krabben gyter hvert år.