Denne sesongen har vært preget av mye uvær som har skapt vanskelige arbeidsforhold for fiskerne. Når de først kom seg på havet så har det vært mye fisk å få, men nå er det aller meste gjort.
 

Sluttspurt med små fangster
 

Tall fra Norges Råfisklag viser at i forrige uke ble det bare levert 872 tonn torsk i Lofoten.
Årets Lofotkvantum (skrei som er levert i Lofoten) ved utgangen av uke 17 var kommet opp i 65.195 tonn.
I fjor endte Lofotkvantumet på 69.200 tonn, men det kvantumet blir ikke nådd i år.
Men årets kvantum er vel 3000 tonn større enn Lofotkvantumet for to år siden i 2013.
 

Gode priser


Selv om fiskerne har fortvilt over det dårlige været så er de nok jevnt over godt fornøyd med prisene som har vært til dels betydelig over minsteprisene.
I fjor endte førstehåndsverdien på 547,6 millioner kroner. Selv om årets kvantum er mindre så er verdien mye større.
710,1 millioner kroner er førstehåndsverdien av årets kvantum.

I forrige uke var gjennomsnittsprisen for torsk levert i Lofoten 17,31.
Snurrevadfanget fisk ble betalt med et snitt på 27.09.
I Vesterålen, Troms, og Finnmark lå gjennomsnittprisen på rundt 16,50 per kilo.