Lofotrådet venter med sjark-uttalelse

Artikkelen er over 2 år gammel

Lofotrådet rakk ikke å lage en høringsuttalelse om kvotesystem i sjarkflåten som ordførerne kunne samle seg om.

DEL

Under behandlingen av høringsforslaget fra fiskeriminister Per Sandberg, sa Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) nei til å støtte innledningen til det framlagte forslaget fra sekretariatsleder Kjell Furu:

«Lofotrådet er positive til målet i Nærings- og fiskeridepartementets høring om «Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem», om et enklere, mer effektivt og fleksibelt kvotesystem som kan ligge fast over tid, og på den måten gi forutsigbare rammebetingelser for både reder og landanlegg».

- Mot strukturering

Lofotrådet har tidligere sagt nei til strukturering i sjarkflåten under 11 meter. Dette er den desidert største fiskeflåten i Lofoten. Ordførerne frykter at samling av flere kvoter på en båt vil svekke fiskeværene, sysselsetting og rekruttering.

Sandberg vil imidlertid bare har uttalelse til fire modeller, som alle inneholder elementer av strukturering.

– Vi har ikke vært positiv til strukturering. Derfor bør vi ikke uttale oss positivt når innholdet er for strukturering, mente Sørdal.

Tre av ordførerne skal utarbeide forslag til høringsuttalelse som i sterkere grad har med Lofotrådet skepsis til strukturering. Opposisjonspolitiker fra Vågan, Lena Hamnes, mener et premiss i høringsdokumentet er at sjarkflåten sliter med lønnsomheten.

– Det bestrider jeg ut fra offentlige tall. Sjarkflåten har mye mindre gjeldsbelastning enn den større flåten som har adgang til strukturering. De sitter også igjen større overskudd mer fra fangsten.

– Bør utsettes

Høringspartene har frist til 14. mai med å levere svar. SV i Nord-Norge har bedt fiskeriministeren om å forlenge fristen for at fylkestingene kan uttale seg i møtene som avholdes i juni. SV mener høringen inneholder flere svakheter, blant annet at økonomien i sjarkflåten ikke blir diskutert.

«De siste årene har vi sett en kraftig prisvekst på kvotefaktorer, særlig i strukturert gruppe. Konsekvensen av prisgaloppen er at nettopp ungdom har store problem med å komme seg inn i det lukka fisket, og øke kapasiteten. Når prisene øker blir kapitaltilgang mer avgjørende enn fiskeripolitiske målsettinger som rekruttering og bosetting. Når en vurderer å åpne for strukturering i den minste flåten er det spesielt at disse forholdene ikke har blitt diskutert. Høringsnotatet vurderer ulike modeller for strukturen i sjarkflåten uten å se disse i forbindelse med kvoteprisutviklinga og nasjonale målsettinger, skriver gruppelederne for SV i Nordland, Troms og Finnmark i pressemeldingen.

Per Sandberg åpner i brev til SV for å forlenge fristen.

«Vi vil i en slik situasjon selvsagt legge til grunn fylkestingets vedtak som det endelige uttrykk for fylkeskommunens synspunkt».


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken