I Lofotposten 13.9. uttrykte fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) bekymring for at når Nordland fylkeskommune overtar ansvaret for fiskerihavnene fra 2020, skjer det i en periode der statlige bevilgninger er nesten halvert på få år.

Tall Lofotposten har hentet fra Kystverket gir fylkesrådslederen langt på vei rett. I 2014 ble det bevilget 263 millioner kroner til statlige fiskerihavner langs kysten. I år er det satt av 147 millioner kroner i statsbudsjettet.

2015 var unntaket, da det ble satt av 415 millioner. Året etter sank bevilgningene til 134 millioner.

– Må trykke på

Bare i Lofoten og Vesterålen beløper fire havneprosjekt seg til en milliard kroner. Av disse er Andenes, Værøy og Røst med i Nasjonal Transportplan, mens Ballstad kjemper for å komme med når planen rulleres om tre år.

– Jeg vil trykke på for å øke bevilgningene til fiskerihavner. Det håper jeg representanter fra andre partier også gjør. Det er en forventning om at verdiene fra sjømatnæringen skal mangedobles. Da må vi ha fiskerihavner som er tilpasset utviklingen som forventes. Selv om ansvaret for havnene overtas av regioner, vil det være Stortinget som bevilger pengene, sier stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, Jonny Finstad (Høyre).

Veibygging

Regjeringen satte av 350 millioner kroner til kommuner, fylkeskommuner og næringsaktører som vil forskuttere utbygging av havner.

– Det kom inn søknader om totalt 1,4 milliarder kroner. Det viser behovet for mer penger, sier Finstad.

Nåværende regjering har prioritert veiutbygging.

– Det har vært nødvendig på grunn av etterslepet på riksveiene. Nå står fylkesveiene for tur. Så må det komme et løft for fiskerihavnene, sier Finstad.

Ifølge regiondirektør i Kystverket, Fridtjof Wangsvik, har statens prioriteringer dreid fra fiskerihavneutbygging til utbedring av farleder. Farledene er «veisystemet til sjøs», og er prioritert opp for å bedre sikkerheten.

– Dette er i tråd med et politisk signal som kom for flere år siden, sier Wangsvik.