Statlige bevilgninger til fiskerihavner er nesten halvert fra 2014

– Havnene har havnet i bakleksa, sier stortingsrepresentant Jonny Finstad (H).