Fritidsfiskere krever snurrevadfri sone

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I april i fjor innførte Nærings- og fiskeridepartementet en ny regulering av kystnært fiske innenfor fjordlinjene. Reguleringen betyr at også snurrevadbåter under 11 meter kan fiske i fjordarmer, og på lokale bestander.

Selv fartøyene er små er de effektive, og kan utgjøre en trussel mot enkelte bestander, mener laget som organiserer fritidsfiskerne i Lofoten.

Bærekraftig høsting

– Snurrevad er som kjent et meget effektivt redskap som fisker på alle kystnære arter. Vi som lokalbefolkning er kjent med at fangstene av flyndre som i det siste er tatt i Nappstraumen for en stor del er under minstemål, heter det i uttalelsen fra årsmøtet som anbefaler at fjordlinjen som ble trukket i 2004 gjøres permanent.

Da departementet åpnet for mindre snurrevadbåter i 2017 var begrunnelsen «bærekraftig høsting», samt at de mindre båtene har «begrenset fangstkapasitet og er væravhengige».

– Det vil være en stor gevinst om enkelte fjordarmer får være oppvekst- og gyteområde for kystnære arter som kysttorsk, hyse, kveite og flyndre, uten adgang for effektive redskaper som snurrevad. En midlertidig åpning som den i fjor kan fort bli permanent. Mange var kritisk til vedtaket fra departementet i fjor, sier leder i Lofoten Fritidsfiskarlag, Bjørn Sturla Horn.

Kraftigere lut mot smugling

Årsmøtet vil også ha strengere tiltak mot smugling av fisk. I fjor ble det beslaglagt 11 tonn. Turister som oppholder seg på anlegg som er registrert for turistfiske kan ta med seg 20 kilo filet. De som bor på ikke-registrerte anlegg kan ta med seg ti kilo.

– Beslagene er bare toppen av isfjellet. Smugles det mer sprit eller tobakk enn tillatt kvote blir alt beslaglagt. Samme regel må gjelde for smugling av fisk. Alternativt må bøtesatsen heves til 500 kroner per kilo over tillatt kvote, mener Lofoten Fritidsfiskarlag og viser til at Næringslivets Hovedorganisasjon også krever betydelig økte smuglerbøter.

Styret i laget består av: Bjørn Sturla Horn (leder), Frank Rist (nestleder), Tore Johnny Markussen (ny), Roger Pettersen og Bernhard Kristensen. Kjell Hansen og Vilhelm Jørgensen er varamedlemmer.

Artikkeltags