Lofot-samarbeid om pleietilbud

Rådmennene i Lofoten samarbeider om søknad til Fylkesmannen om nytt regionalt pleietilbud.