Totalkvoten for kongekrabbe i 2015/2016 er satt til 1300 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber i det regulerte området øst for 26°øst i Finnmark. Dette er en økning i kvoten på 200 tonn hannkrabber siden forrige sesong.


– Samtidig som vi legger til rette for næringsaktivitet og lønnsomhet holder vi bestandsstørrelsen på et nivå som ikke fører til for stor spredning av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området, fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.


Minstemålet på 130 mm skjoldlengde blir videreført for både hann- og hunnkrabber. Av kvoten på hannkrabber blir 100 tonn satt av til ”skadde” krabber, for å bidra til at også slike krabber blir utnyttet kommersielt.

Glimt fra arkivet: Se bilder fra den eventyrlige krabbefangsten om bord i "Hebe II" (2008).


– Kongekrabbebestanden i det regulerte området øst for Nordkapp bidrar til viktige arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i flere kystsamfunn. Med den største kvoten på syv år legger vi grunnlag for en betydelig aktivitet i området også kommende sesong, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
I pressemeldingen opplyser fiskeridirektoratet at de vil også snart sende på høring reguleringsforslag for det kommende reguleringsåret.

Les også: 1,1 tonn taskekrabbe