Fauske og Jøraandstad ønsker å forskjønne Svolvær

Kunstner Rune Francisco Fauske og Steinar Jøraandstad ønsker å ønske turister og lokalbefolkninga velkommen til Lofoten.