Gå til sidens hovedinnhold

Friluftsrådet kartlegger turområder i Lofoten, og vil vite hvor du går på tur

Artikkelen er over 5 år gammel

Over hele landet pågår nå et arbeid med å kartlegge og verdisette friluftsområder. I Lofoten er man akkurat ferdig med jobben, og ønsker nå din tilbakemelding!

Det forteller daglig leder i Lofoten Friluftsråd, Karianne Steen.

– På landsbasis ønsker man å kartlegge områder hvor friluftsaktiviteten drives i nærmiljøet. Dette gjøres for å sikre områdene for fremtida og for å spisse innsatsen og tilrettelegging hvor det gir mest effekt, forklarer Steen.

Les også: Trenger dugnadshjelp og ekstra innsats for merka turløyper

Lager aktivitetskart

I Lofoten startet arbeidet opp i 2014, og Værøy og Vestvågøy var kommunene som ble tidligst ferdig.

– Nå er de andre kommunene også ferdig. Nå er dette sendt ut på høring, og innspillene som kommer her tas med på en gjennomgang i oktober før dette presenteres for kommunestyrene i regionen. Dette er ingen plan eller juridisk bindende dokument, men snarere en kartlegging av reel bruk – hvor folk ferdes – i de forskjellige områdene, presiserer Steen, som håper at alle som er opptatte av natur og friluftsliv og utvikling av Lofoten gir tilbakemelding innen 10. oktober.

Resultatet av det foreløpige arbeidet kan sees ved å besøke friluftsrådets hjemmeside. Her finner man lenke til forskjellige friluftsområder kartlagt med variert informasjon, og verdivurdert etter en rekke kriterier. Kvaliteter som gir en høy verdi kan være hvis området har mye bruk, eller mange spesielle opplevelseskvaliteter.

– Metodikken gjør kartleggingen etterprøvbar og vurderingene er synlige for dem som skal bruke kartleggingen. Slik sikrer vi at resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk, forklarer Steen.

Kunnskapsgrunnlag

Steen understreker at det ikke er noen planer for områdene som er merket i kartet.

– Det har vi selvfølgelig ikke. Det eneste denne kartleggingen har som mål er å kartlegge reell bruk som viser hvor folk går på tur, hvor leker barnehagene, hvor ungene oppholder seg etter skoletid og hvor turistene er, for å nevne noe. For oss er dette viktig å presisere, sier Steen.

Ifølge hun vil kunnskapsgrunnlaget dem nå har fått brukes i et videre arbeid med utarbeiding av turruteplaner i kommunene.

– Alle piler peker mot en regional plan for besøksforvaltning og tilrettelegging. Det er et mål å fange opp behovene og tilrettelegge både for de fastboende og de tilreisende. Og fokus skal være på mer enn toppturene; kyst og lavland skal også med. Kunnskapsgrunnlag skal holdes varmt, revideres og være et levende dokument i kommunene for å sørge for et videre godt arbeid for friluftslivet og folkehelsen i Lofoten, avrunder Steen.

Kommentarer til denne saken