Ordføreren: – Må få si om vi ønsker nasjonal sti før vi bestemmer at det blir

Kommunene skal først si fra om de ønsker nasjonal turiststi eller ikke før Lofoten Friluftsråd plukker ut hvilken sti som skal lanseres.