Fiskerinæringen i Lofoten: Optimister, men frykter for rekrutteringen

Optimismen råder i fiskerinæringen i Lofoten. Men fiskebruk frykter for mindre råstoff.