Fått godkjenning til nytt studie

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi er veldige glade for godkjenningen av natur- og kulturguidestudiet hos oss, sier studierektor Unni Myklevoll på Lofoten reiselivfagskole, som nylig fikk godkjent et nytt guidestudium av NOKUT.

DEL

Studiet er et toårig yrkesrettet høyere utdanningstilbud som skal kvalifisere natur- og kulturguider til arbeid i kommersielle reiselivs- og opplevelsesbedrifter, destinasjonsselskaper eller offentlig sektor. Det kommer fram av en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

NOKUT er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning.

– Fra reiseliv- og opplevelsesnæringene er det uttrykt et sterkt behov for guider med relevant og sammensatt kompetanse for å kunne møte en økende etterspørsel for særlig «soft adventures» innen natur- og kulturbasert reiseliv. Denne etterspørselen skal vi imøtekomme med studiet. Studiet skal gi nødvendig kunnskap om natur og kultur i fortid og nåtid. Vi skal sette kandidatene i stand til å kunne lede grupper via ulike ferdselsformer, vurdere risikofaktorer og ivareta gjesters sikkerhet på tur. Det blir særlig viktig å gi kandidatene trygghet i guiderollen, gjøre bærekraftig turplanlegging og gjennomføre turer med et overordnet fokus på opplevelseskvalitet, sier Myklevoll.

Studiet gir 120 studiepoeng og studentene vil, ved fullført og bestått studium, oppnå høyere fagskolegrad.

Myklevoll er meget godt fornøyd med prosessen fram mot godkjenningen av utdanningen fra

– Vi har gjennomført en solid utviklingsprosess i tett samarbeid med yrkesfeltet i regionen, under kyndig ledelse av seniorrådgiver Siri Kvitvik. En viktig bidragsyter i utvikling av studieplanen har vært Thomas Vold, Associate Professor ved Norges idrettshøgskole. Vi har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med Nordnorsk Klatreskole, Lofoten Aktiv, Museum Nord, Nordland Nasjonalparksenter, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, XXLofoten med flere. Alle samarbeidspartnere ønsker å bidra til et tett og godt samarbeid innen det naturbaserte- og kulturbaserte reiselivet, forklarer studierektoren.

Studiet vil bli en del av den nye Nordland fagskole og planlegges startet opp i Svolvær høsten 2020.

Artikkeltags