I en pressemelding som adm.dir. Arnt M. Winther sendte ut fredag formiddag, så får en husholdning i Lofoten, som i snitt har 20.000 kilowattimer i årlig strømforbruk (2015), en økning i nettleien neste år. Konsernstyret har fredag vedtatt den med seks øre pr. kilowattime, noe som vil koste lofotkundene 1200 kroner mer i årlig nettleie i 2016.

Statsavgiften

I tillegg kommer den statlige forbruksavgiften på halvannet øre som er vedtatt i statsbudsjettet, noe som betyr 300 kroner i årlig forbruksavgift for en kunde som bruker 20.000 kilowattimer i året.

Staten ga i 2015 Lofoten en tariffstøtte på vel åtte millioner kroner, som gjorde at Lofotkraft kunne senke nettleien med to øre fra nivået i 2014.

Hilsen H,Frp,V,KrF

I år har regjeringen med støtte fra Venstre og KrF vedtatt en redusert tariffstøtte til strømkunder i Norge som betyr en halvering fra 40 til 20 millioner, noe som gjør at Lofoten faller ut av tariffstøtteordningen, og nettleien må økes med to øre.

Dersom Statnett også hadde vedtatt å innlemme Lofotringen i sentralnettet til staten fra 1. januar i år, ville Lofoten unngått økningen på fire av seks øre, som utgjør kostnaden med å bygge oppgradering av forsyningsnettet i Lofoten, og den nye hovedforsyningslinjen mellom Kvitfossen i Vågan og Kanstadbotn i Lødingen.

1500 kroner ekstra

Nå faller hele denne nettkostnaden på lofotkundene direkte. Med seks øre økning i nettleien i 2016 betaler lofotkundene fra nyttår hele 47,5 øre pr. kilowattime i bare nettleie.

I tillegg kommer selve strømkjøpskostnaden av totalregningen, som varierer alt etter hvilken strømavtale hver enkelt husstand har inngått.

290 millioner

Samlet skal Lofotkraft investere 290 millioner kroner i 2016, ifølge pressemeldingen.

Hele 273,5 millioner kroner av dette er nettinvesteringer, mens Lofotkraft Produksjon AS skal investere 2,4 millioner.

Fibernettet

Og Lofotkraft Bredbånd AS skal investere 14,1 millioner i 2016 i fibernettet i Lofoten.