Pianofestivalen skal veksle med kammermusikkfesten annethvert år. Det betyr at det i 2015 blir kammermusikkfest og i 2016 ny pianofestival.
I fjor var også første gang at festivalelbasen var på Ballstad. Ifølge årsmeldingen for festivalen var arrangørene godt fornøyd med samarbeidet og gjennomføringen av festivalen. Det ble gjennomført 25 forskjellige arrangementer under pianofestivalen og til sammen 25 artister deltok. I tillegge var det to foredragsholdere.
Det var 3222 tilhørere til stede på konsertene under festivalen., Dette er et snitt på 175 per konsert, og en del lavere enn det har vært de siste årene. Det beste året når det gjelder besøk var 2009 med 4274 publikummere noe som ga et gjennomsnitt på 251 per konsert.
Årsmeldingen karakteriserer billettsalget i 2014 som svakt og mener at dette skyldes at man hadde et nytt konsept med pianofestivalen, at været var ekstremt godt, at mange valgte andre aktiviteter og at kveldskonsertene kl. 18.00 var for tidlig på kvelden, og at informasjonsmateriellet ikke var informativt nok.
Til tross for lavere billettsalg har god kostnadskontroll gitt et overskudd på nærmere 50.000 kroner. Driftsinntektene var på 2.507.730 kroner og kostnadene på 2.459.592 kroner.
Under Lofoten Pianofestival i 2014 var det både konserter på Reine og i Flakstad. Styret sier seg fornøyd med at denne delen av Lofoten igjen er med i festivalprogrammet.
For første gang var det konsert i Digermulen kirke, og denne konserten var kombinert med en båttur til Digermulen og med en tur innom Trollfjorden på retur.
En annen nyvinning under pianofestivalen ved orkesteret Lofoten Festival Strings som deltok på flere konserter. Dette orkesteret var sammensatt av noen av landets beste strykere samt strykere fra Finland og Tyskland, og representerte et skyhøyt nivå, heter det i oppsummeringen.
Knut Kirkesæther er nå tilbake som daglig leder for Link. I 2104 og de første månedene i år ble stiftelsen ledet av Marianne Beate Kielland mens Kirkesæther jobber for Kultur i Vågan.