Færre kroner til bredbånd

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Neste år satser regjeringen på en helt annen måte enn før for å skaffe utkant-Norge raskt bredbånd.

DEL

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram på onsdag formiddag, og der framgår det at samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) vil kutte kraftig i den statlige finansieringen for å skaffe raskt bredbånd i grisgrendte strøk.

Regjeringen kutter bredbåndstøtten i 2015 til i realiteten 1/3 av årets støttenivå.

50 millioner kroner er forslaget i Statsbudsjettet, mot nesten 160 millioner i 2014.

Bevilgningen for i år var 108 millioner, pluss at det ble overført 50 millioner fra tidligere års ubrukte midler.

I praksis betyr det at regjeringen kutter 2/3 av nivået fra 2014 til 2015 om de får flertall for sitt forslag i Stortinget.

Dette er ganske dramatisk for alle som ville skaffe seg raskt bredbånd i distriktene. For behovene er veldig store, og i år ble det faktisk søkt om tilskudd til slik utbygging i hele landet, med en samlet tilskuddsbehov på 713 millioner.

Tildelingen på 160 millioner i år utløser bredbånd til 10.800 nye husstander.

Neste års bevilgning vil slik sett bidra til at kun  inntil 4000 nye får tilknytning.

Regjeringens endrede politikk begrunnes i to forhold,  det ene er at kommersielle operatører bygger ut i høyt tempo.

Det andre er at regelforenkling og graveforskrifter i følge Regjeringen skal endres slik at det blir langt billigere å bygge ut, noe som reduserer behovet for statlige midler.

Artikkeltags