Det er lenge å vente til 2023

1,250 milliarder kroner er satt av til Veipakke Lofoten mellom Fiskebøl og Nappstraumtunnelen.

1,250 milliarder kroner er satt av til Veipakke Lofoten mellom Fiskebøl og Nappstraumtunnelen.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Så ligger fasiten klar for hvilke veier, havner og flyplasser som skal prioriteres de neste 12 årene. Nasjonal Transportplan inneholder 140 prosjekter, med en prislapp på 1064 000 000 000 kroner. 131 milliarder av utgiftene skal bilistene betale i form av bompenger.

Hva med vår region? Svarer NTP 2018–2029 til Lofotens forventninger? Og hva var forventningene?

1,250 milliarder kroner er satt av til Veipakke Lofoten mellom Fiskebøl og Nappstraumtunnelen. I tillegg 750 millioner til rassikring i Flakstad.

Men, vi må vente til etter 2023.

Det er satt av 400 millioner kroner til havna på Værøy og 157 millioner til Røst fiskerihavn. Også disse må vente til andre periode.

Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal er spesielt misfornøyd siden planleggingen av rassikringsprosjektene Bainveien og omlegging av E 10 vest for Ramberg er i gang. Sørdal mener et «mindre prosjekt» som disse bør prioriteres tidligere. I fjor sommer gikk et større steinras like før en turistbuss passerte Kilanfjellet.

Bør Lofoten være skuffet? Nei, mener Høyre-politiker Jonny Finstad. Han mener regjeringen leverer. Det er satt av penger til Veipakke Lofoten. Alternativet ville vært en pengeløs merknad om behovet for bedre vei.

Dessuten prioriteres Hålogalandsveien mellom Evenes og Gullesfjordbotn med oppstart i første periode. Veien har betydning for Lofoten fordi den spesielt effektiviserer frakting av gods/fisk til og fra Lofoten. For fiskerinæringen er dette gode nyheter.

Men, Lofoten er en av landets mest markedsførte turistregioner. Sommertrafikken er formidabel. Vinterturismen vokser. Det er gode tider i fiskerinæringen. Folk og gods må bruke E 10, som er eneste alternativet gjennom Lofoten.

I så måte er vi skuffet over at NTP ikke svarer på utfordringene

Den er generelt nedslitt, på noen strekninger mye mer enn på andre. Nå er dårlige veier neppe noe som bare Lofoten sliter med. Men vi hadde håpet at Lofotens posisjon innenfor de to nevnte næringer skulle vises tidligere i planperioden enn etter 2023. I så måte er vi skuffet over at NTP ikke svarer på utfordringene.

Regjeringen og støttepartiene leverer en ambisiøs transportplan. Samtidig kan mye endres på 12 år. Vi skal huske på at pengene ikke er bevilget. Det er bevilgningene i de årlige statsbudsjettene som er avgjørende.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreket at det ligger føringer for prosjekt som er med i NTP om at de skal ferdigstilles i den påfølgende planperioden. Det må ikke bli en sovepute for Lofoten. Vi deler Jonny Finstads oppfordring om å børste støvet av veiselskapet Lofotvei, som bør bli en sterkere aktør for å løfte fram samferdselsprosjekt generelt og veier spesielt. Det er vedvarende press som best sørger for at politikerne står ved sine prioriteringer.

Artikkeltags